Imhof & Stevens: Jouw Importeur - Groothandel in Seizoen decoratie artikelen.

Algemene Voorwaarden

  1. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, verstaan de opdrachtgever, koper, tussenhandelaar en iedere afnemer, die aan Bedrijfsverlichting.nl, een opdracht geeft of met deze een Overeenkomst heeft gesloten.
  2. Onder ImhofStevens.nl worden in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen alle ondernemingen aan wie de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd.
  3. Onder Overeenkomst wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke overeenkomst die tussen ImhofStevens.nl en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Naam ondernemer: Imhof & Stevens B.V.

Vestigings- en postadres en Magazijnadres

Peckedammerstraat 15A
7478 DE Diepenheim
Nederland
KvK 58306617
Btw-nr NL852977062B01

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur. Je kunt ons bereiken op +31 (0) 547 352 322 of via info@imhofstevens.nl.

 

  • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten en Overeenkomsten van Imhof & Stevens.
  • Indien Opdrachtgever ook algemene voorwaarden van toepassing verklaart, binden deze Imhof & Stevens slechts voor zover beide bestuurders van Imhof & Stevens deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard. 
  • Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.
  1. Aanbiedingen en offertes van Imhof & Stevens zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
  2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
  3. De aanbiedingen en offertes vervallen automatisch nadat de geldende termijn van 1 maand verstreken is.
  4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.